GMC C K 3500 Series 2000 White Pickup Truck K3500 SLE Gasoline V8 4 Wheel Drive Automatic 62863